CATEGORIES

ផលិតផល -> សំភារៈផ្ទះបាយបែបចិន -> ផ្នែកចង្ក្រានឆាបែបចិន

ចង្ក្រានឆាក្បាល ១ ថុងទឹក ១

ព័ត៌មានលំអិតពីផលិតផល :

ចង្ក្រានឆាបែបចិន
ចង្ក្រានឆាមានធុងទឹក :1100*850*800+400          
ចង្ក្រានឆាក្បាល ១ ថុងទឹក ១ :1600*850*800+400         
ចង្ក្រានឆាក្បាល ២ ថុងទឹក ២:2000*1000*800+400       

ព័ត៌មានលំអីតពីផលិតផល

WA-318

WA-050

WA-218

WA-005T

  123  
គេហទំព័រ ការណែនាំ ផលិតផល អតិថិជន គង ហុង ផលិត ដែកអីុណុក ទំនាក់ទំនង

© Copyrights 2020 by Guang Hong Kitchen Equipment. All rights reserved.

Designed & Hosted by Serving Web Solution.

Visiter Counter : 0 0 0 2 9 6 1 4 1 1