CATEGORIES

ផលិតផល -> សំភារៈផ្ទះបាយបែបចិន -> ផ្នែកចង្ក្រានឆាបែបចិន

ចង្ក្រានឆា 8KB

ព័ត៌មានលំអិតពីផលិតផល :

ចង្ក្រានឆា 8KB 可根据具体尺寸订做。អាចកម៉្មង់តាមតំរូវការ
                      


ព័ត៌មានលំអីតពីផលិតផល

WA-318

WA-050

WA-218

WA-005T

  123  
គេហទំព័រ ការណែនាំ ផលិតផល អតិថិជន គង ហុង ផលិត ដែកអីុណុក ទំនាក់ទំនង

© Copyrights 2020 by Guang Hong Kitchen Equipment. All rights reserved.

Designed & Hosted by Serving Web Solution.

Visiter Counter : 0 0 0 2 9 6 1 5 0 0