CATEGORIES

ផលិតផល -> សំភារៈផ្ទះបាយបែបចិន -> ផ្នែកចង្ក្រានឆាបែបចិន

ចង្ក្រានហ្គាស

ព័ត៌មានលំអិតពីផលិតផល :

ចង្ក្រានហ្គាស
ចង្ក្រានហ្គាស ក្បាល ៤           800*700*800+150         
ចង្ក្រានហ្គាស ក្បាល ៦           900*730*800+150         
ចង្ក្រានហ្គាស ក្បាល ៨           1200*730*800+150
                        

  
ព័ត៌មានលំអីតពីផលិតផល

WA-318

WA-050

WA-218

WA-005T

  123  
គេហទំព័រ ការណែនាំ ផលិតផល អតិថិជន គង ហុង ផលិត ដែកអីុណុក ទំនាក់ទំនង

© Copyrights 2020 by Guang Hong Kitchen Equipment. All rights reserved.

Designed & Hosted by Serving Web Solution.

Visiter Counter : 0 0 0 2 9 8 9 3 7 8